Kwaliteit en klachtenregeling

Kwaliteit en klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je tijdens het behandelproces iets mist, een verbeterpunt ontdekt of ergens ontevreden over bent.

Heb je een tip, feedback of een klacht voor me, dan hoor ik die graag. Dat kan tijdens een afspraak die al gepland staat, maar kan ook telefonisch of via e-mail. Dingen bespreekbaar maken, helpt me zaken te verbeteren of op te lossen.

Klachtenregeling

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging en daar een klacht indienen. Ik ben lid van het NVPA: het Nederlands verbond van psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen en onderschrijf de regels van de vereniging. Je kunt het NVPA bereiken via info@nvpa.nl. Daarnaast ben ik opgenomen in het hbo-register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Je kunt een eventuele klacht daardoor ook bij het tuchtcollege indienen.

Tevredenheidsonderzoek

Het NVPA doet continu onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van aangesloten leden. Heb je een mening over mij of je behandeling en wil je die delen? Vul dan deze vragen in. Meedoen kan anoniem en duurt vijf tot tien minuten.

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders