Curriculum

Praktijk voor integratieve psychotherapie Sypke Visser

• Lid Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)
• Lid Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
• Ingeschreven in het AGB register van Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties
• Ingeschreven in het RBCZ register als Registertherapeut BCZ®
• Ingeschreven in het register Geschillencommissie Wkkgz bij Stichting Zorggeschil

Ik ben lid van:

Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA).
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP).
• Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). RBCZ en TCZ

Ik ben betrokken bij:

Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen voor de geestelijke volksgezondheid (SKB). Lid Raad van Advies sinds 2010
• Academie Recresco: drie- en vierjarige deeltijdopleiding tot Ervaringsgericht Psycho-sociaal Therapeut. Sinds 2008 verbonden als leertherapeut.
Boswijk Instituut voor Therapie en Opleiding. Intervisietraining voor docenten (2011).
Phoenix Opleidingen. Professionele communicatie. Sinds 2010 lid van de raad van advies.

Ik werk samen met:

Adviesbureau Charl de Graaf / ArboSDW: samenwerking en doorverwijzing bij arbeidsgerelateerde stress. Sinds 2011
José Al. Samenwerking, doorverwijzing en collegiaal overleg. Sinds 2011
Monique de Heij (2017 †). Samenwerking, doorverwijzing en collegiaal overleg.

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders