ACE

ACE is de afkorting van ‘adverse childhood experience’. Vrij vertaald: een traumatische jeugdervaring. Bijvoorbeeld mishandeling, misbruik, verwaarlozing, opsluiting, geweld, oorlog, ernstige ziekte, overlijden, scheiding of vluchten tijdens je kindertijd. Het kan gaan om dingen die je als kind zelf hebt meegemaakt of waar je getuige van bent geweest.

De effecten van traumatische jeugdervaringen, oftewel ACE’s, zijn internationaal op grote schaal onderzocht. De resultaten liegen er niet om. Mensen met een ACE-verleden hebben veel vaker dan anderen last van chronische ziekten en gedragsproblemen. Sterker nog, hoe meer ACE’s iemand heeft ervaren, hoe groter het risico is op chronische psychische en lichamelijke problemen.

Hoe meer ACE’s iemand heeft ervaren, hoe groter het risico is op chronische psychische en lichamelijke klachten

Dashboardlampje

Als je als kind dingen hebt meegemaakt die jou beschadigd kunnen hebben, is dat te vergelijken met een brandend dashboardlampje. Je bent gewaarschuwd: er kan iets aan de hand zijn. Als je later in je leven problemen krijgt, weet je dat je er (alsnog) aandacht aan moet geven. De manier waarop bepaal je zelf. Ik kan je erbij helpen. Samen spreken we jouw levenskracht aan om je ervaringen een nieuwe betekenis te geven. Zoals een splinter die je uit je vinger haalt; het wondje zit er nog wel maar de pijn is weg.

ACE-test

Vraag je je af of ACE’s ook in jouw welbevinden een rol spelen? Meet dan hier jouw ACE-score. Je resultaat wordt vergeleken met de uitkomst van het doorlopende internationale onderzoek.

Let op: vaak is het verstandig om de vragenlijst een paar keer door te nemen. De ervaring leert dat het meestal even duurt voordat de ‘volwassene’ antwoordt, en niet het ‘kind’.

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders