Psychosociale problemen

Psychosociale problemen

Een psychosociaal probleem is een combinatie van psychische én sociale moeilijkheden in je leven. Samen kunnen die leiden tot ingrijpende gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, vermoeidheid en slaapstoornissen. Veel mensen met psychosociale problemen voelen zich eenzaam: niet verbonden met anderen en ook niet met zichzelf.

Psychische problemen worden vaak veroorzaakt door nare gebeurtenissen die het leven onomkeerbaar verstoren. Een zwaar verkeersongeluk, de dood van een dierbare of een confrontatie met (extreem) geweld. Ook langdurige stress of een traumatische ervaring in je jeugd kunnen tot psychische problemen leiden.

Na verloop van tijd voel je je steeds minder verbonden met de wereld om je heen

Steeds meer klachten

Als je zo’n gebeurtenis niet (goed) verwerkt, kun je (later) last krijgen van ongewenste herbelevingen, nare gevoelens, concentratieverlies en lichamelijke klachten. Na een tijdje functioneer je dan niet meer ‘normaal’. Je reageert op heel gewone dingen alsof de situatie zich nog steeds voordoet.

Moeite met contact

Sociale problemen zijn moeilijkheden in je contact met andere mensen. Met je partner bijvoorbeeld, of je kinderen, ouders of buren. Maar het kan ook je collega, baas, huisbaas, bank of de gemeente zijn. Je maakt steeds ruzie of je vermijdt mensen of bepaalde situaties.

Reeks aan gevolgen

Psychosociale problemen kunnen grote gevolgen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld spanning hebt door een te hoge werkdruk maar dit niet durft te zeggen. Je kunt dan thuis ook problemen krijgen, bijvoorbeeld doordat je kinderen negatief reageren op jouw gebrek aan aandacht voor hen. Er ontstaat dan een reeks aan gevolgen en je problemen dijen steeds verder uit, zoals kringen in het water.

Wat zijn psychosociale problemen en hoe ontstaan ze?

Psychosociaal is een samentrekking van psychisch en sociaal. Problemen op dit vlak zijn een combinatie van meerdere factoren.

Psychische problemen ontstaan vaak na een voorval dat je je leven onomkeerbaar verandert. Denk aan de dood van een dierbare, een heftig ongeluk of geconfronteerd worden met geweld. Sommige dingen doen zich plotsklaps voor, andere gebeuren juist langdurig. Jarenlang zorgen voor je zieke moeder bijvoorbeeld. Sociale problemen vinden hun oorsprong in je relatie met andere mensen.

Je partner bijvoorbeeld, of een kind, vriend, buurman, collega, leidinggevende, huisbaas of medewerker van een bedrijf of overheid waar je mee te maken hebt. De relatie is gespannen waardoor er veel ruzie is, je aldoor dichtklapt of je niet serieus genomen voelt.

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders