Coaching

Coaching

Spanningsklachten op het werk staan meestal niet op zichzelf. Toch kan het goed zijn om een burn-out of overspanning ‘apart’ te behandelen. Doordat je langdurig roofbouw hebt gepleegd ben je vaak psychisch én lichamelijk uitgeput. Snelle en gerichte hulp in de vorm van coaching kan erger voorkomen.

Ook als er nog geen sprake is van uitval, is coaching een goede manier om anders om te leren gaan met spanningen op het werk. Een burn-out voorkomen, scheelt veel psychologische, emotionele, collegiale en economische schade. Merken dat rust niet meer helpt om te herstellen, is een belangrijk signaal dat je jezelf chronisch overbelast.

Coaching is een goede manier om anders om te leren gaan met spanningen op het werk

Chronische stress reversal

Als coach help ik je te onderzoeken waardoor je burned out bent geraakt. Wat vind je lastig, onder welke omstandigheden kom je jezelf tegen?
Ik maak onder andere gebruik van de CSR-methode. Hierbij leer je de ontstane vicieuze cirkel waarin je steeds verder ontregeld raakt, te doorbreken en om te draaien.

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders