De praktijk

Praktijk Sypke Visser

In mijn praktijk staan vier waarden centraal. Deze heb ik doorvertaald in alles wat er in de praktijk gebeurt. Van het eerste gesprek tot de laatste evaluatie. Mijn doel is heel simpel. Ik wil duidelijk zijn over wat ik als hulpverlener zelf belangrijk vind en ik wil jou maximale kwaliteit, veiligheid en herkenning bieden. Hierdoor kun jij je vanaf dag één focussen op jouw aandeel in het traject dat we samen doorlopen: je levenskracht terugvinden en gebruiken om jezelf te helen.

1. Wederzijds respect

Ik treed andere mensen mild, begripvol en met respect tegemoet en verwacht wederkerigheid in dat gedrag. Ik ben altijd gericht op de (h)erkenning van de eigenheid van de ander. Ook ben ik me bewust van de verschillende rollen en posities die ik als therapeut en coach kan aannemen.

2. Professionaliteit

Ik heb een grote kennis van behandelmethoden en veel ervaring met mensen met psychosociale problemen. Ik kan snel essenties boven water halen en ik onderzoek problemen altijd vanuit verschillende invalshoeken waarbij ik alles meeweeg wat relevant kan zijn. Ik bewaak afspraken en ga zorgvuldig om met grenzen en privacy. Ik pleeg regelmatig collegiale intervisie en indien nodig supervisie.

Ik voel me zeer betrokken bij het welzijn van anderen

3. Persoonlijke betrokkenheid

Ik voel me zeer betrokken bij het welzijn van anderen. Ik doe gerichte interventies en ik stimuleer activiteiten die het welbevinden van de ander kunnen vergroten. Ook breng ik, als dit het proces kan ondersteunen, op een functionele manier eigen ervaringen in.

4. Ervaringsgericht

Ik werk ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat ik je help om je bewust contact en verbinding te laten maken met jezelf, je emoties en je verlangens. Belangrijk is het werkelijk ervaren, in het hier en nu, van wat er zich in en bij je afspeelt: in je binnenwereld en in je lichaam. Ik reageer dáárop en werk dus niet vanuit vaste kaders, aannames of vooronderstellingen.

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders