Psychosociale problemen

Psychosociale problemen

Een psychosociaal probleem is een combinatie van psychische én sociale moeilijkheden in je leven. Samen kunnen die leiden tot ingrijpende gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, hartkloppingen, vermoeidheid en slaapstoornissen...

Lees meer

KOPP

KOPP betekent ‘kind van ouder(s) met psychische problemen.’ Kinderen van ouders met psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen krijgen te weinig steun en aandacht. De ouder-kindrelatie is vaak omgedraaid...

Lees meer

ACE

ACE is de afkorting van ‘adverse childhood experience’. Vrij vertaald: een potentieel traumatische gebeurtenis die zich tijdens de kindertijd voordoet. Bijvoorbeeld mishandeling, misbruik, verwaarlozing, opsluiting, geweld...

Lees meer

Zelftest

ACE is de afkorting van ‘adverse childhood experience’. Vrij vertaald: een potentieel traumatische gebeurtenis die zich tijdens de kindertijd voordoet. Bijvoorbeeld mishandeling, misbruik, verwaarlozing, opsluiting, geweld...

Lees meer

Signalen

Wat voor de ene mens teveel is, is voor een ander appeltje-eitje. Maar als je je al langere tijd dagelijks ongelukkig en/of uitgeput voelt, is dat wel een aanwijzing. Dan kan het goed zijn om aandacht aan jezelf te geven.

Lees meer

Ik vergelijk mijn leven wel eens met een moestuin, waarin de 'shit' van vroeger is verteerd tot waardevolle humus
~ Sypke Visser

Het kan

echt anders